Alles wat schittert is nog geen goud

Wat kan Klimijzer voor jou betekenen

 

 1. Een financieel gezonde onderneming
 2. Duidelijkheid over geld nu en in de toekomst
 3. Een ervaren ondernemers coach om mee te sparren
 4. Jouw bedrijf (verkoop) klaarmaken voor de toekomst

1. Creëren van financiele rust binnen uw onderneming 

 • Het verbeteren van de financieringsstructuur en het optimaliseren van de contacten en afspraken met uw financiers. Zijn de afgegeven (persoonlijke) zekerheden en de condities nog passend?
 • Het verbeteren van de rentabiliteit- en liquiditeit prognoses,  zodat u een beter en betrouwbaarder inzicht krijgt in toekomstige geldstromen. U bent hierdoor beter in staat om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het doen van investeringen.
 • Uw cashflow verbeteren door een optimaal debiteurenbeheer. Cash is King!  
 • Financiële processen effectienter inrichten en waar mogelijk automatiseren. 
 • Begrotingen en jaarplannen opstellen en tot uitvoering brengen.

 

2. Werken met betrokken en bevlogen medewerkers

 • Het beter functioneren van medewerkers door een effectievere aansturing met bijpassende (resultaat)afspraken.
 • Het coachen van uw teamleiders en managers op leidinggevende vaardigheden.
 • Heldere taken en afspraken. Elkaar positiefkritisch en opbouwend aanspreken.
 • Werken aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid, pro-activiteit en de oplossingsgerichtheid.  
 • Het zelfvertrouwen en de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers bespreekbaar maken en verbeteren. 

 

3. Ondernemingen (verkoop) klaar maken voor de toekomst 

 • We starten met het sparren over uw dromen en toekomstplannen om ze vervolgens te vertalen naar concrete plannen en acties.
 • We gaan ervoor zorgen dat uw onderneming onder uw eigen of gewenste leiding in de toekomst de benodigde vervolgstappen gaat zetten! 
 • We stellen een visie, missie en strategie van uw onderneming op. Of we scherpen ze indien nodig aan. Dit gebruiken we o.a. voor de jaarplannen en het aantrekken van eventueel benodigde investeerders en/of financiers.
 • Een passende juridische en fiscale structuur die het makkelijker maakt om uw onderneming in de toekomst te kunnen overdragen naar kinderen, medewerkers of externe partijen.

 

​4. Ondernemingen (verkoop) klaar maken voor de toekomst 


Oftewel! 

Met Klimijzer schakelt u een communicatief en financieel sterk onderlegde professional in die u en uw organisatie voorruit helpt en een ruime ervaring heeft binnen het bankwezen en bedrijfsleven. En tevens beschikt over een groot en behulpzaam netwerk.