Alles wat schittert is nog geen goud

Daarom Klimijzer

U bent ondernemer en heeft behoefte aan meer financiële rust en meer inzicht in uw bedrijf om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De inkomsten door effectievere commerciële activiteiten verhogen en de kosten nog eens scherp analyseren om tot besparingen te komen. Klimijzer gaat in overleg met u en de personen die financieel administratief verantwoordelijk zijn direct aan de slag om uw bedrijf financieel gezond te maken. Vervolgens maken we inspirerende en uitdagende toekomstplannen en zorgen we ervoor dat de medewerkers in hun kracht komen en voortvarend binnen uw onderneming aan het werk zijn. De drie focuspunten van Klimijzer zijn:

 • Een financieel gezonde huishouding. Resultaat: Financiele rust!
 • Werken met betrokkken en gemotiveerde medewerkers. Resultaat: Mensen tonen meer eigenaarschap!
 • Missie, Visie en Strategie. Resultaat: Duidelijke en inspirerende toekomstplannen! 

 

Creëren van financiele rust binnen uw bedrijf 

 • Het verbeteren van de financieringsstructuur en het optimaliseren van de contacten en afspraken met uw financiers. Zijn de afgegeven (persoonlijke) zekerheden en de condities nog passend?
 • Het verbeteren van de rentabiliteit- en liquiditeit prognoses,  zodat u een beter en betrouwbaarder inzicht krijgt in toekomstige geldstromen. U bent hierdoor beter in staat om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het doen van investeringen.
 • Uw cashflow verbeteren door een optimaal debiteurenbeheer. Cash is King!  
 • Financiële processen effectienter inrichten en waar mogelijk automatiseren. 
 • Begrotingen en jaarplannen opstellen en tot uitvoering brengen.

 

Werken met betrokken en bevlogen medewerkers

 • Het beter functioneren van medewerkers door een effectievere aansturing met bijpassende (resultaat)afspraken.
 • Het coachen van uw teamleiders en managers op leidinggevende vaardigheden.
 • Heldere taken en afspraken. Elkaar positiefkritisch en opbouwend aanspreken.
 • Werken aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid, pro-activiteit en de oplossingsgerichtheid.  
 • Het zelfvertrouwen en de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers bespreekbaar maken en verbeteren. 

 

Een strategische planning ontwikkelen en uitvoeren

 • Het samen opstellen en sparren over de visie, missie en strategie van uw onderneming  om deze  vervolgens te vertalen naar concrete plannen en doelen.
 • Een onafhankelijke sparringpartner voor de directie eventueel in de vorm als lid van een Raad van Advies of Raad van Commissarissen.


Oftewel! 

Met Klimijzer schakelt u een communicatief en financieel sterk onderlegde professional in die u en uw organisatie voorruit helpt en een ruime ervaring heeft binnen het bankwezen en bedrijfsleven. En tevens beschikt over een groot en behulpzaam netwerk.